• អ្នកជំនាញការអចលនៈទ្រព្យ

អំពី សមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា

សមាគមនអ្នកជំនាញកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពភ្នាក់ងារនានាអចលនវត្ថុក្នុងស្រុករួមមាន៖

ទស្សនៈវិស័យ

សមាគមអ្នកជំនាញអចលនវត្ថុកម្ពុជាមានបំណងចង់ឃើញអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចបម្រើអតិថិជនក្នុងសមត្ថភាពជំនាញក្រមសីលធម៌សុចរិតនិងគណនេយ្យភាពសង្គម។

បេសកកម្ម

សមាជិក CREA ទទួលបាននូវឱកាសល្អបំផុតនិងទីផ្សារអចលនវត្ថុដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌អាជីវកម្មសុចរិតភាពនិងបង្កើនតម្រូវការទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។

ប្រវត្តិ

សមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦

ចង់ចូលរួមជាមួយយើង?

អត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមជាសមាជិក

ជាសមាជិក សមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា (ស.ជ.អ.ក) លោកអ្នកនឹងចូលរួមក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនង ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ហើយលោកអ្នកអាច លើករាល់ក្តីបារម្ភរបស់អ្នក និងការចូលរួមរបស់ លោកអ្នក ទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម។ លោកអ្នក នឹងត្រូវបានការពារ និងសម្របសម្រួល ពីសមាគម តាមរយៈការសហការគ្នា ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល

ដោយអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអចលនទ្រព្យគឺជារឿងសំខាន់ណាស់។ ដោយផ្នែកលើការវិវត្តន៍នេះហើយ សមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា (ស.ជ.អ.ក) បានបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកអចលនទ្រព្យចំនួនពីរថ្ងៃ ដើម្បីផ្តល់អ្នកចូលរួមបណ្តុះបណ្តាល នូវចំណេះទូទៅនៃអចលនទ្រព្យ។

ចុះឈ្មោះក្លាយជា

សមាជិក បង្រៀនវគ្គខ្លី

*ចុចប៊ូតុង សមាជិក ឬ បង្រៀនវគ្គខ្លី ដើមម្បីទទួលបានទំរង់បំពេញបែបបទ
*ឯកសារ សមាជិក​ ឬ បង្រៀនវគ្គខ្លី ដែលបំពេញរួចសូមចុចប៊ូតុង ផ្ញើរ ដើម្បីបញ្ចូន​ ឯកសារ មកកាន់យើងខ្ញុំ

សកម្មភាព

បង្រៀនវគ្គខ្លី

ព្រឹត្តិការណ៍

...

មហាសន្និបាត និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគម

អានបន្ត
 • Dec
 • 07
 • 2019
 • 02​ : 00 pm - 05 : 00 pm
 • សណ្ឋាគារ រ៉ា ហ្វលឡឺរ៉ូយ៉ាល់
...

រាត្រីជួបជុំសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ

អានបន្ត
 • Dec
 • 07
 • 2019
 • 06​ : 00 pm - 09 : 00 pm
 • សណ្ឋាគារ រ៉ា ហ្វលឡឺរ៉ូយ៉ាល់
...

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានគ្រឹះភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា

អានបន្ត
 • Dec
 • 08
 • 2018
 • 08​ : 00 am - 05 : 00 pm
 • One Park A01, st. 58 , Sangkat Srah Chark, Khan Doun Penh, Phnom Penh Cambodia

ដៃគូសហការ